Valorant

Træningstider udendørs
16:00 - 18:00 Onsdag
September til Juni
Træningstider indendørs
16:00 - 18:00 Onsdag
September til Juni
Tilmelding
Benyt vore elektroniske indmeldelses formular
Kontingent:
Kr. 750,00 - 1 gang årligt